Zaktualizowany harmonogram podpisywania umów i rejestracji działalności gospodarczej – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo
W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zamieszczamy zaktualizowany harmonogram podpisywania umów i rejestracji działalności gospodarczej.AKTUALNY HARMONOGRAM terminów rejestracji działalności gospodarczej oraz podpisania umówerror: Content is protected !!