Wyniki IV TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową w ramach IV TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. LISTA RANKINGOWA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE LISTA Read more about Wyniki IV TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”[…]

Wyniki III TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach III TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu – III TURA rekrutacji

IV TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych” od 6 czerwca do 20 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 06.06.2022 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka rozpoczęła IV TURĘ rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. Read more about IV TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych” od 6 czerwca do 20 czerwca 2022 r.[…]

WYDŁUŻENIE III TURY REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Uprzejmie informujemy, iż wydłużamy do 31.05.2022 r. III TURĘ rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. DO PROJEKTU ZAPRASZAMY: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie Read more about WYDŁUŻENIE III TURY REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”[…]

III TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.05.2022 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka rozpocznie III TURĘ rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. Read more about III TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”[…]

Wyniki II TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach II TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. LISTA RANKINGOWA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH Read more about Wyniki II TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”[…]

II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.03.2022 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka rozpocznie II TURĘ rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. Read more about II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”[…]

Wyniki I TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Lista rankingowa .pdf

Fundusze Europejskie Podkarpacie

  W marcu 2022 r. sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich planuje aż jedenaście webinarów, w tym cykl webinarów dotyczących dotacji na założenie firmy. Webinary skierowane są zarówno do osób fizycznych, które chcą dowiedzieć się w jaki sposób podnieść swoje kwalifikacje, skorzystać z płatnego stażu, otrzymać dotację na założenie firmy, jak również do przedsiębiorców, którzy będą Read more about Fundusze Europejskie Podkarpacie[…]

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14.02.2022 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka rozpoczyna I TURĘ rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.   Read more about REKRUTACJA DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”[…]

error: Content is protected !!