Wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów w ramach projektu „Siła Przedsiębiorczości”

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa uprzejmie informuje, iż wszystkie biznesplany złożone w ramach projektu „Siła Przedsiębiorczości” przeszyły pozytywnie ocenę formalną. W dniach od 19 października 2020 r. do 30 października 2020 r. prowadzona jest ocena merytoryczna złożonych biznesplanów, która jest dokonywana przez zewnętrznych Członków KOW.

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 lipca zmieniliśmy lokalizację biura projektu „Siła Przedsiebiorczości”: aktualny adres to ul. Wolności 48, 39-300 Mielec. Informujemy również, że na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Umowa dofinasowania podjęcia działalności gospodarczej, gdzie: 1. w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości usunięto zapisy: a). Read more about Informacja[…]

Harmonogram szkoleń grupy od 1 do 9 – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń z osobami przypisanymi do poszczególnych grup szkoleniowych. Harmonogram obejmuje grupy szkoleniowe od 1 do 9. Harmonogram szkolenia grupa 1 Harmonogram szkolenia grupa 2 Harmonogram szkolenia grupa 3 Harmonogram szkolenia grupa 4 Harmonogram szkolenia grupa 5 Harmonogram szkolenia grupa 6 Harmonogram szkolenia grupa 7 Harmonogram szkolenia grupa 8 Harmonogram szkolenia Read more about Harmonogram szkoleń grupy od 1 do 9 – „Siła Przedsiębiorczości”[…]

Informacja

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż w dniach od 12.08.2020 r. do 06.09.2020 r. zostaną przeprowadzone szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Siła Przedsiębiorczości„. Szczegółowy harmonogram z podziałem na grupy zostanie udostępniony w terminie do 7 sierpnia 2020 r.

Wyniki rekrutacji do projektu „Siła Przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 lipca 2020 r. zakończył się drugi etap rekrutacji. Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu. Lista rankingowa Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie Lista rezerwowa Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Lista rezerwowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Harmonogram II etapu rekrutacji do projektu „Siła Przedsiębiorczości”

W dniach od 18 do 30 lipca 2020 r. odbędą się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, który przeprowadzi z Kandydatami/Kandydatkami rozmowę kwalifikacyjną oraz test kompetencji weryfikujący predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Informacja o wyznaczonym terminie spotkania zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo. W przypadku gdy Kandydat/Kandydatka nie odbędzie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kompetencji w terminie wyznaczonym Read more about Harmonogram II etapu rekrutacji do projektu „Siła Przedsiębiorczości”[…]

Wyniki oceny merytorycznej – „Siła Przedsiębiorczości”

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej złożonych dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Siła Przedsiębiorczości”. Lista rankingowa Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji Lista rezerwowa Kandydatek do II etapu rekrutacji Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji Lista rezerwowa Kandydatów do II etapu rekrutacji

Wyniki oceny formalnej – „Siła Przedsiębiorczości”

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Siła Przedsiębiorczości„.   Ocena formalna – formularze zakwalifikowane do oceny merytorycznej Ocena formalna – braki formalne Ocena formalna – rezygnacje   Dodatkowo informujemy, że wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone w dniu dzisiejszym.