Zaktualizowany harmonogram podpisywania umów i rejestracji działalności gospodarczej – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zamieszczamy zaktualizowany harmonogram podpisywania umów i rejestracji działalności gospodarczej. AKTUALNY HARMONOGRAM terminów rejestracji działalności gospodarczej oraz podpisania umów

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej złożonych biznesplanów w ramach projektu „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania oraz ostateczną listę rezerwową biznesplanów. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z „REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” opublikowane listy zawierają ostateczną i wiążącą ocenę, od której nie przysługuje odwołanie. OSTATECZNA LISTA RANKIGOWA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWAYCH DO DOFINANSOWANIA OSTATECZNA LISTA REZERWOWA BIZNESPLANÓW

Dokumenty dotyczące poręcznia – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo Informujemy, iż w celu podpisania umowy  należy dostarczyć: dane z dowodu osobistego współmałżonka Uczestnika /Uczestniczki projektu – jeśli dotyczy, dane z dowodu osobistego poręczyciela, dane z dowodu osobistego współmałżonka poręczyciela – jeśli dotyczy. dane z dowodu osobistego  to: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, pesel, imiona rodziców, adres zamieszkania, miejsce urodzenia. Read more about Dokumenty dotyczące poręcznia – „Siła Przedsiębiorczości”[…]

Dokumenty dotyczące podpisania umowy – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo W związku z zakończeniem oceny  merytorycznej biznesplanów uprzejmie informujemy, iż do dnia 6 listopada 2020 r. trwa procedura odwoławcza – uczestnicy projektu, których biznesplany zostały umieszczone na liście rezerwowej mają możliwość złożenia odwołania od otrzymanej oceny merytorycznej. Po zakończeniu procedury odwoławczej na stronie internetowej zostanie zamieszczona ostateczna lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do przyznania Read more about Dokumenty dotyczące podpisania umowy – „Siła Przedsiębiorczości”[…]

Wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów w ramach projektu „Siła Przedsiębiorczości”

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa uprzejmie informuje, iż wszystkie biznesplany złożone w ramach projektu „Siła Przedsiębiorczości” przeszyły pozytywnie ocenę formalną. W dniach od 19 października 2020 r. do 30 października 2020 r. prowadzona jest ocena merytoryczna złożonych biznesplanów, która jest dokonywana przez zewnętrznych Członków KOW.

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 lipca zmieniliśmy lokalizację biura projektu „Siła Przedsiebiorczości”: aktualny adres to ul. Wolności 48, 39-300 Mielec. Informujemy również, że na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Umowa dofinasowania podjęcia działalności gospodarczej, gdzie: 1. w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości usunięto zapisy: a). Read more about Informacja[…]

Harmonogram szkoleń grupy od 1 do 9 – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń z osobami przypisanymi do poszczególnych grup szkoleniowych. Harmonogram obejmuje grupy szkoleniowe od 1 do 9. Harmonogram szkolenia grupa 1 Harmonogram szkolenia grupa 2 Harmonogram szkolenia grupa 3 Harmonogram szkolenia grupa 4 Harmonogram szkolenia grupa 5 Harmonogram szkolenia grupa 6 Harmonogram szkolenia grupa 7 Harmonogram szkolenia grupa 8 Harmonogram szkolenia Read more about Harmonogram szkoleń grupy od 1 do 9 – „Siła Przedsiębiorczości”[…]