Dokumenty dotyczące poręcznia – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo Informujemy, iż w celu podpisania umowy  należy dostarczyć: dane z dowodu osobistego współmałżonka Uczestnika /Uczestniczki projektu – jeśli dotyczy, dane z dowodu osobistego poręczyciela, dane z dowodu osobistego współmałżonka poręczyciela – jeśli dotyczy. dane z dowodu osobistego  to: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, pesel, imiona rodziców, adres zamieszkania, miejsce urodzenia. Read more about Dokumenty dotyczące poręcznia – „Siła Przedsiębiorczości”[…]

Dokumenty dotyczące podpisania umowy – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo W związku z zakończeniem oceny  merytorycznej biznesplanów uprzejmie informujemy, iż do dnia 6 listopada 2020 r. trwa procedura odwoławcza – uczestnicy projektu, których biznesplany zostały umieszczone na liście rezerwowej mają możliwość złożenia odwołania od otrzymanej oceny merytorycznej. Po zakończeniu procedury odwoławczej na stronie internetowej zostanie zamieszczona ostateczna lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do przyznania Read more about Dokumenty dotyczące podpisania umowy – „Siła Przedsiębiorczości”[…]

error: Content is protected !!