Rozliczenie przyznanego wsparcia – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo przypominamy, iż zbliża się okres rozliczenia pierwszej transzy wsparcia pomostowego. Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego, otrzymanego przez Uczestnika projektu polega na złożeniu przez Uczestnika projektu Zestawienia wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego wraz z kopią dokumentów księgowych oraz wyciągami bankowymi, potwierdzającymi poniesienie danego wydatku ujętego w zestawieniu. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone Read more about Rozliczenie przyznanego wsparcia – „Siła Przedsiębiorczości”[…]

error: Content is protected !!