Zaktualizowany harmonogram podpisywania umów i rejestracji działalności gospodarczej – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zamieszczamy zaktualizowany harmonogram podpisywania umów i rejestracji działalności gospodarczej. AKTUALNY HARMONOGRAM terminów rejestracji działalności gospodarczej oraz podpisania umów

error: Content is protected !!