Ostateczne wyniki oceny merytorycznej złożonych biznesplanów w ramach projektu „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo
Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania oraz ostateczną listę rezerwową biznesplanów.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z „REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” opublikowane listy zawierają ostateczną i wiążącą ocenę, od której nie przysługuje odwołanie.

OSTATECZNA LISTA RANKIGOWA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWAYCH DO DOFINANSOWANIA

OSTATECZNA LISTA REZERWOWA BIZNESPLANÓW


error: Content is protected !!