Ostateczne wyniki oceny merytorycznej złożonych biznesplanów w ramach projektu „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania oraz ostateczną listę rezerwową biznesplanów. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z „REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” opublikowane listy zawierają ostateczną i wiążącą ocenę, od której nie przysługuje odwołanie. OSTATECZNA LISTA RANKIGOWA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWAYCH DO DOFINANSOWANIA OSTATECZNA LISTA REZERWOWA BIZNESPLANÓW

error: Content is protected !!