Projekt pt. „W sukcesie jest POWER” Działanie 1.2 PO WER

LOOTUS Joanna Jędrzejowska w partnerstwie z ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos rozpoczyna na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „W sukcesie jest POWER” w ramach Działania 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od: 1 kwietnia 2020 roku do 31 lipca 2021 roku Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany Read more about Projekt pt. „W sukcesie jest POWER” Działanie 1.2 PO WER[…]

Projekt pt. „Siła Przedsiębiorczości” Działanie 7.3 RPO WP

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa rozpoczynają na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „Siła Przedsiębiorczości” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. Okres realizacji projektu: od: 1 lutego 2020 roku do 30 Read more about Projekt pt. „Siła Przedsiębiorczości” Działanie 7.3 RPO WP[…]

error: Content is protected !!