Projekt pt. „W sukcesie jest POWER” Działanie 1.2 PO WER

LOOTUS Joanna Jędrzejowska w partnerstwie z ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos rozpoczyna na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „W sukcesie jest POWER” w ramach Działania 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od: 1 kwietnia 2020 roku do 31 lipca 2021 roku Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany Read more about Projekt pt. „W sukcesie jest POWER” Działanie 1.2 PO WER[…]

error: Content is protected !!