Projekt pt. „Staże zawodowe dla bezrobotnych” Działanie 7.1 RPO WP

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos wraz z Fundacją  im. Józefa Becka rozpoczęła na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu pt.:  Staże zawodowe dla bezrobotnych” w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Planowany termin rekrutacji: Rekrutacja będzie przeprowadzona w okresie 01-03.2022 r. w III turach w zależności od liczby zgłoszeń.

GRUPA DOCELOWA:

Grupa docelowa to 85 osób (45 Kobiet i 40 Mężczyzn) bezrobotnych zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC.), w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy należących co najmniej do jednej z grup tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu dla Uczestników/czek projektu przewidziano następujące formy wsparcia: 

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe oraz stypendium szkoleniowe,
 • 6 miesięczne staże zawodowe dla 85 Uczestników/czek,
 • refundacja części wynagrodzenia/dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażu,
 • zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 85 osób bezrobotnych (45 Kobiet i 40 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z gr: kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego zgodni z Kodeksem Cywilnym w okresie do 12.2022 r.

 

 

Wartość projektu: 1 855 471,68 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 577 150,92 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 185 520,76 PLN

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Biurze projektu, pod nr. tel. 511 059 713 lub e-mail: biuro@aspproject.pl

 


DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ:

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – aktualizacja 25.07.2022 .pdf
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie .pdf
zał. 1 – Formularz rekrutacyjny do projektu
zał. 1 – Formularz rekrutacyjny do projektu .pdf
zał. 2 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych .pdf
zał. 3 – Oświadczenie o uczestnictwie w jednym projekcie .pdf
zał. 4 – Oświadczenie związane z udziałem w projekcie .pdf
zał. 5 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego .pdf
zał. 6 – Wniosek o zwrot kosztu przejazdu-IPD-poradnictwo-zawodowe-pośrednictwo-pracyszkolenie-zawodowe

Wzór wniosku do ZUS dla osób bezrobotnych, biernych .pdf
Wzór wniosku do KRUS .pdf
Wzór wniosku do urzędu miasta gminy .pdf

STAŻE ZAWODOWE:

Regulamin odbywania stażu – aktualizacja 25.07.2022 .pdf
Regulamin odbywania stażu .pdf
zał. 1 do regulaminu odbywania stażu – Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
zał. 2 do regulaminu odbywania stażu – Skierowanie do odbycia stażu
zał. 3 do regulaminu odbywania stażu – Wzór Umowy o zorganizowanie stażu zawodowego .pdf
zał. 4 do regulaminu odbywania stażu – Wniosek o zwrot kosztu przejazdu – STAŻ
Klauzula informacyjna

 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ZAWODOWEGO:

zał. 1 do umowy – Program stażu
zał. 2 do umowy – Oświadczenie opiekuna stażu
zał. 3 do umowy – Lista obecności
zał. 4 do umowy – Ewidencja czasu pracy opiekuna stażu
zał. 5 do umowy – Opinia z przebiegu stażu zawodowego
zał. 6 do umowy – Sprawozdanie z przebiegu stażu zawodowego
zał. 7 do umowy – Oświadczenie dla opiekuna w przypadku zastępstwa
zał. 8 do umowy – Oznaczenie miejsca stażowego .pdfHARMONOGRAMY WSPARCIA:

Szczegółowy harmonogram wsparcia – IPD 18.03.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia – IPD 21.03.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia – IPD / Poradnictwo zawodowe 24.03.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia 30.03-05.04.2022 – IPD / Poradnictwo zawodowe / Pośrednictwo Pracy – 25.03.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia 06.04-07.04.2022 – Poradnictwo zawodowe – 01.04.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia 08.04.2022 – Poradnictwo zawodowe/ IPD – 04.04.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia 11.04-13.04.2022 – Pośrednictwo pracy / IPD / Poradnictwo zawodowe – 04.04.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia 19.04-22.04.2022 – Pośrednictwo pracy / IPD / Poradnictwo zawodowe – 04.04.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia Staże zawodowe – 19.04.2022-18.10.2022 – 14.04.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia Staże zawodowe 19.04.2022-18.10.2022 – 14.04.2022 aktualizacja
Szczegółowy harmonogram wsparcia 1.05-31.10.2022 Staże zawodowe – 28.04.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia 05.05-12.05 IPD – 02.05.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia 13-14.05 Poradnictwo zawodowe – 09.05.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia 05.05.2022-12.05.2022 – IPD – Aktualizacja – 12.05.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia 16.05.2022-20.05.2022 – Poradnictwo zawodowe / Pośrednictwo Pracy / IPD – 12.05.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia 23.05.2022-26.05.2022 – Poradnictwo zawodowe / Pośrednictwo Pracy / IPD -13.05.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia 30.05.2022-01.06.2022 – Poradnictwo zawodowe / Pośrednictwo Pracy / IPD – 25.05.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia 01.06.2022-30.11.2022 – STAŻE ZAWODOWE – 26.05.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia-10.06.2022-09.12.2022 – STAŻE ZAWODOWE – 07.06.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia 11.06.2022 -15.10.2022 – Szkolenie – 08.06.2022
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – IPD-PZ-PP – 20.06.2022-24.06.2022 – 17.06.2022-r.
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia wsparcia – 20.06.2022-19.12.2022 – STAŻE ZAWODOWE – 17.06.2022
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – IPD-PZ-PP – 27.06.2022-29.06.2022 – 24.06.2022
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – STAŻE ZAWODOWE – 01.07.2022-31.12.2022 – 28.06.2022
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia STAŻE ZAWODOWE – 01.07.2022-31.12.2022 AKTUALIZACJA
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia 25.07.2022 – 25.07.2022 IPD – 21.07.2022
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – szkolenie pracownik obsługi biurowej
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia szkolenie – prowadzenie spraw kadrowo płacowych
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – IPD – 05.09.2022-10.09.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia – 10.06.2022-09.12.2022 – STAŻE ZAWODOWE – AKTUALIZACJA 21.09.2022
Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia IPD – 30.09.2022
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – IPD – 12.10.2022
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia -IPD, pośrednictwo pracy 19.10.2022-26.10.2022
Szczegółowy harmonogram wsparcia – IPD i Pośrednictwo pracy – 31.10.2022-09.11.2022
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – IPD – 15.11.2022-17.11.2022
Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia – IPD – 22.11.2022 r. – 23.11.2022 r.
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – IPD – 01.12.2022 r. – 07.12.2022 r.
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – IPD – od 10.12.2022 r. do 15.12.2022 r.
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – IPD Pośrednictwo pracy -16.12.2022 r.
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – IPD pośrednictwo -pracy – 20.12.2022-r.- 21.12.2022r.
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – IPD – 22.12.2022r.
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – IPD – Pośrednictwo pracy 28.12.2022-31.12.2022 r.ZAPYTANIE O CENĘ:

ZAPYTANIE O CENĘ
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 

error: Content is protected !!