Harmonogram szkoleń grupy od 1 do 9 – „Siła Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń z osobami przypisanymi do poszczególnych grup szkoleniowych. Harmonogram obejmuje grupy szkoleniowe od 1 do 9. Harmonogram szkolenia grupa 1 Harmonogram szkolenia grupa 2 Harmonogram szkolenia grupa 3 Harmonogram szkolenia grupa 4 Harmonogram szkolenia grupa 5 Harmonogram szkolenia grupa 6 Harmonogram szkolenia grupa 7 Harmonogram szkolenia grupa 8 Harmonogram szkolenia Read more about Harmonogram szkoleń grupy od 1 do 9 – „Siła Przedsiębiorczości”[…]

Informacja

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż w dniach od 12.08.2020 r. do 06.09.2020 r. zostaną przeprowadzone szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Siła Przedsiębiorczości„. Szczegółowy harmonogram z podziałem na grupy zostanie udostępniony w terminie do 7 sierpnia 2020 r.

Wyniki rekrutacji do projektu „Siła Przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 lipca 2020 r. zakończył się drugi etap rekrutacji. Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu. Lista rankingowa Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie Lista rezerwowa Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Lista rezerwowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Harmonogram II etapu rekrutacji do projektu „Siła Przedsiębiorczości”

W dniach od 18 do 30 lipca 2020 r. odbędą się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, który przeprowadzi z Kandydatami/Kandydatkami rozmowę kwalifikacyjną oraz test kompetencji weryfikujący predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Informacja o wyznaczonym terminie spotkania zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo. W przypadku gdy Kandydat/Kandydatka nie odbędzie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kompetencji w terminie wyznaczonym Read more about Harmonogram II etapu rekrutacji do projektu „Siła Przedsiębiorczości”[…]

Wyniki oceny merytorycznej – „Siła Przedsiębiorczości”

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej złożonych dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Siła Przedsiębiorczości”. Lista rankingowa Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji Lista rezerwowa Kandydatek do II etapu rekrutacji Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji Lista rezerwowa Kandydatów do II etapu rekrutacji

Wyniki oceny formalnej – „Siła Przedsiębiorczości”

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Siła Przedsiębiorczości„.   Ocena formalna – formularze zakwalifikowane do oceny merytorycznej Ocena formalna – braki formalne Ocena formalna – rezygnacje   Dodatkowo informujemy, że wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone w dniu dzisiejszym.  

Zakończenie rekrutacji do projektu „Siła Przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 czerwca zakończyła się rekrutacja do projektu „Siła Przedsiębiorczości”. Złożone dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Rekrutacyjną. Listy rankingowe osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu, zawierające indywidualne numery Uczestników/Uczestniczek oraz liczbę uzyskanych przez nich punktów będą udostępniane w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.aspproject.pl.

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „Siła Przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 08.06.2020 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa rozpoczyna rekrutację do projektu „Siła Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 08.06.2020 r. Read more about ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „Siła Przedsiębiorczości”[…]

Projekt pt. „W sukcesie jest POWER” Działanie 1.2 PO WER

LOOTUS Joanna Jędrzejowska w partnerstwie z ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos rozpoczyna na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „W sukcesie jest POWER” w ramach Działania 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od: 1 kwietnia 2020 roku do 31 lipca 2021 roku Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany Read more about Projekt pt. „W sukcesie jest POWER” Działanie 1.2 PO WER[…]

Informacja

Szanowni PaństwoInformujemy, iż w związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa oraz maksymalnego ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID – 19), rekrutacja do projektu „Siła Przedsiębiorczości” zostaje przesunięta na maj/czerwiec 2020 r. Na bieżąco będziemy Państwa informować o zaistniałych zmianach. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod ☎️ 511 059 713