Zakończenie rekrutacji do projektu „Siła Przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 czerwca zakończyła się rekrutacja do projektu „Siła Przedsiębiorczości”. Złożone dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Rekrutacyjną. Listy rankingowe osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu, zawierające indywidualne numery Uczestników/Uczestniczek oraz liczbę uzyskanych przez nich punktów będą udostępniane w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.aspproject.pl.

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „Siła Przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 08.06.2020 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa rozpoczyna rekrutację do projektu „Siła Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 08.06.2020 r. Read more about ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „Siła Przedsiębiorczości”[…]

Projekt pt. „W sukcesie jest POWER” Działanie 1.2 PO WER

LOOTUS Joanna Jędrzejowska w partnerstwie z ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos rozpoczyna na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „W sukcesie jest POWER” w ramach Działania 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od: 1 kwietnia 2020 roku do 31 lipca 2021 roku Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany Read more about Projekt pt. „W sukcesie jest POWER” Działanie 1.2 PO WER[…]

Informacja

Szanowni PaństwoInformujemy, iż w związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa oraz maksymalnego ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID – 19), rekrutacja do projektu „Siła Przedsiębiorczości” zostaje przesunięta na maj/czerwiec 2020 r. Na bieżąco będziemy Państwa informować o zaistniałych zmianach. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod ☎️ 511 059 713

Projekt pt. „Siła Przedsiębiorczości” Działanie 7.3 RPO WP

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa rozpoczynają na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „Siła Przedsiębiorczości” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. Okres realizacji projektu: od: 1 lutego 2020 roku do 30 Read more about Projekt pt. „Siła Przedsiębiorczości” Działanie 7.3 RPO WP[…]

ASP Project Consulting

Uprzejmie informujemy, że już wkrótce ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa rozpocznie na terenie województwa podkarpackiego rekrutację do projektu pt. „Siła przedsiębiorczości” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 1 luty 2020 r. – 30 wrzesień 2021 r. Obszar realizacji Read more about ASP Project Consulting[…]