Wyniki rekrutacji do projektu „Siła Przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 lipca 2020 r. zakończył się drugi etap rekrutacji. Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu.

Lista rankingowa Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rezerwowa Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rezerwowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

error: Content is protected !!