Wyniki rekrutacji do projektu „Siła Przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 lipca 2020 r. zakończył się drugi etap rekrutacji. Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu. Lista rankingowa Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie Lista rezerwowa Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Lista rezerwowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie