Zakończenie rekrutacji do projektu „Siła Przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 czerwca zakończyła się rekrutacja do projektu „Siła Przedsiębiorczości”. Złożone dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Rekrutacyjną. Listy rankingowe osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu, zawierające indywidualne numery Uczestników/Uczestniczek oraz liczbę uzyskanych przez nich punktów będą udostępniane w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.aspproject.pl.

error: Content is protected !!