ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „Siła Przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 08.06.2020 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa rozpoczyna rekrutację do projektu „Siła Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 08.06.2020 r. do 23.06.2020 r. w Biurze Projektu, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 – 15:00 lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu:

Biuro Projektu „Siła Przedsiębiorczości”
ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos
ul.Sienkiewicza 1/34
39-300 Mielec

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu oraz pod numerem tel. 511 059 713

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej w zakładce PROJEKTY/

 http://aspproject.pl/index.php/2020/03/16/sila-przedsiebiorczosci/

error: Content is protected !!