ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „Siła Przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 08.06.2020 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa rozpoczyna rekrutację do projektu „Siła Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 08.06.2020 r. Read more about ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „Siła Przedsiębiorczości”[…]

error: Content is protected !!