Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Do 2027 roku mikro-, małe i średnie firmy, samorządy, pomysłodawcy tworzący startupy, ośrodki innowacji jak np. parki naukowo technologiczne, inkubatory technologiczne z terenu wschodnich województw polski, będą mogły skorzystać z licznych programów wsparcia realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to oferta skrojona specjalnie na potrzeby występujące w regionie. Dofinansowania Read more about Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027[…]

error: Content is protected !!