Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Do 2027 roku mikro-, małe i średnie firmy, samorządy, pomysłodawcy tworzący startupy, ośrodki innowacji jak np. parki naukowo technologiczne, inkubatory technologiczne z terenu wschodnich województw polski, będą mogły skorzystać z licznych programów wsparcia realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to oferta skrojona specjalnie na potrzeby występujące w regionie. Dofinansowania przysłużą się rozwojowi przedsiębiorczości, nowych technologii, rozwiązań korzystnych dla środowiska czy turystyki.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) jest kontynuacją unijnego wsparcia skierowanego dla regionu Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Zorientowany jest na przedsiębiorstwa funkcjonujące w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz części mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i powiatów przyległych). Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz zapewnienie wyższej jakości życia w tej części kraju.

Wnioskodawcy za pośrednictwem PARP będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w czterech obszarach, odpowiadających na wyzwania występujące na terenie Polski Wschodniej:

  • rozwoju innowacji i przedsiębiorczości,
  • zielonej transformacji,
  • turystyki (wsparcie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego),
  • sieci transportowych (wsparcie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego).

Pierwsze nabory do konkursów w ramach FEPW 2021-2027 są planowane w 2023 roku.

Więcej informacji o Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej znajduje się na stronie PARP.

 

Informcje prasowe FEPW

error: Content is protected !!