Wyniki IV TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową w ramach IV TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. LISTA RANKINGOWA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE LISTA Read more about Wyniki IV TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”[…]

Wyniki III TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach III TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu – III TURA rekrutacji

IV TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych” od 6 czerwca do 20 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 06.06.2022 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka rozpoczęła IV TURĘ rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. Read more about IV TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych” od 6 czerwca do 20 czerwca 2022 r.[…]

error: Content is protected !!