II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.03.2022 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka rozpocznie II TURĘ rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

 

II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU od 25 marca do 7 kwietnia 2022 r.

 

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY:

  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w biurze projektu ul. Wolności 48, 39-300 Mielec w godzinach od 9:00 do 15:00,
  • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu ul. Wolności 48, 39-300 Mielec w terminie trwania rekrutacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu oraz pod numerem tel. 511 059 713

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej aspproject.pl w zakładce PROJEKTY REALIZOWANE/

http://aspproject.pl/index.php/2021/11/05/staze-zawodowe-dla-bezrobotnych/

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

 

 

error: Content is protected !!