Projekt pt. „Staże zawodowe dla bezrobotnych” Działanie 7.1 RPO WP

      Uprzejmie informujemy, że ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos wraz z Fundacją  im. Józefa Becka rozpoczęła na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu pt.:  „Staże zawodowe dla bezrobotnych” w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. Read more about Projekt pt. „Staże zawodowe dla bezrobotnych” Działanie 7.1 RPO WP[…]

error: Content is protected !!