Wyniki IV TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową w ramach IV TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

LISTA RANKINGOWA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

LISTA REZERWOWA KOBIET DO PROJEKTU

error: Content is protected !!