17 marca 2020

SZKOLENIA

 

Prowadzimy szkolenia i warsztaty w obszarach:

  • rozliczania projektów oraz przygotowanie się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego,

  • pozyskiwania funduszy europejskich,

  • rozliczania projektów finansowanych w ramach środków UE i sprawozdawczość,

  • zarządzania projektami – obejmujące m.in. przygotowanie założeń projektu, analiza finansowa, struktury projektu, plan projektu, analiza ryzyka realizacji projektu,

  • przygotowania wniosku o dotację na podjęcie działalności gospodarcze oraz biznesplanu,

  • ABC przedsiębiorczości – zakładanie i prowadzenie własnej firmy,

  • szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Szkolenia odbywają się w formie zajęć grupowych i indywidualnych, warsztatów, szkoleń on-line oraz wyjazdowych szkoleń integracyjnych.

 

Wybór formy realizacji szkolenia zależy od Ciebie.

 

Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś.” – Hans Georg Gadamer