Wyniki II TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach II TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. LISTA RANKINGOWA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH Read more about Wyniki II TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”[…]

error: Content is protected !!