II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.03.2022 r. ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka rozpocznie II TURĘ rekrutacji do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. Read more about II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU „Staże zawodowe dla bezrobotnych”[…]

Wyniki I TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”

Poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I TURY REKTUTACJI do projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Lista rankingowa .pdf

Fundusze Europejskie Podkarpacie

  W marcu 2022 r. sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich planuje aż jedenaście webinarów, w tym cykl webinarów dotyczących dotacji na założenie firmy. Webinary skierowane są zarówno do osób fizycznych, które chcą dowiedzieć się w jaki sposób podnieść swoje kwalifikacje, skorzystać z płatnego stażu, otrzymać dotację na założenie firmy, jak również do przedsiębiorców, którzy będą Read more about Fundusze Europejskie Podkarpacie[…]

error: Content is protected !!