monitoring 07

–=_c6b4a0ea4a38a3285c8d126db5b643e6 Content-Type: multipart/alternative; boundary=”=_4b2a32c07057820a0959263b71b06e4f” –=_4b2a32c07057820a0959263b71b06e4f Content-Transfer-Encoding: 7bit Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII; format=flowed — ASP Project Consulting Anna Pawlos e-mail:biuro@aspproject.pl Tel: 511 059 713 NIP: 8672162428 REGON: 366395489 www.aspproject.pl [1] Links: —— [1] http://www.aspproject.pl –=_4b2a32c07057820a0959263b71b06e4f Content-Type: multipart/related; boundary=”=_f2e4847210620128cae35508702553c4″ –=_f2e4847210620128cae35508702553c4 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset=UTF-8 =   =   =   =   = — =   = Read more about monitoring 07[…]

Kontrola prowadzenia działalności gospodarcz

Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Dzie=C5=84 dobry, Szanowni Pa=C5=84stwo, w zwi=C4=85zku z konieczn= o=C5=9Bci=C4=85 przeprowadzenia kontroli Pa=C5=84stwa przedsi=C4=99wzi=C4= =99=C4=87, zwracam si=C4=99 z uprzejm=C4=85 pro=C5=9Bb=C4=85  o dostar= czenie dokumentacji potwierdzaj=C4=85cej prowadzenie dzia=C5=82alno=C5=9Bci= gospodarczej za okres od 01.02.2021 do 31.08.2021. Dokume= ntacj=C4=99, o której mowa poni=C5=BCej, nale=C5=BCy dostarczy=C4=87= w terminie do 20.09.2021 r.Przedmiotem kontrol= i jest ustalenie, czy dotowana dzia=C5=82alno=C5=9B=C4=87 Read more about Kontrola prowadzenia działalności gospodarcz[…]

error: Content is protected !!