Wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów w ramach projektu „Siła Przedsiębiorczości”

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa uprzejmie informuje, iż wszystkie biznesplany złożone w ramach projektu „Siła Przedsiębiorczości” przeszyły pozytywnie ocenę formalną. W dniach od 19 października 2020 r. do 30 października 2020 r. prowadzona jest ocena merytoryczna złożonych biznesplanów, która jest dokonywana przez zewnętrznych Członków KOW.

error: Content is protected !!