Wyniki oceny formalnej – „Siła Przedsiębiorczości”

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Siła Przedsiębiorczości„.

 

Ocena formalna – formularze zakwalifikowane do oceny merytorycznej

Ocena formalna – braki formalne

Ocena formalna – rezygnacje

 

Dodatkowo informujemy, że wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone w dniu dzisiejszym.

 

error: Content is protected !!