Harmonogram II etapu rekrutacji do projektu „Siła Przedsiębiorczości”

W dniach od 18 do 30 lipca 2020 r. odbędą się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, który przeprowadzi z Kandydatami/Kandydatkami rozmowę kwalifikacyjną oraz test kompetencji weryfikujący predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacja o wyznaczonym terminie spotkania zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo.

W przypadku gdy Kandydat/Kandydatka nie odbędzie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kompetencji w terminie wyznaczonym przez ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos, zostanie wykluczony/a z udziału w rekrutacji, a na to miejsce będzie zakwalifikowany/a Kandydat/Kandydatka z listy rezerwowej.


Harmonogram wsparcia II etap REKRUTACJI

error: Content is protected !!