PHP Mail działa w MailPoet

Content-Type: text/html; charset=us-ascii

Tak, to działa! Możesz zacząć wysyłać newslettery.

error: Content is protected !!