Projekt pt. „Siła Przedsiębiorczości” Działanie 7.3 RPO WP

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa rozpoczynają na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „Siła Przedsiębiorczości” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. Okres realizacji projektu: od: 1 lutego 2020 roku do 30 Read more about Projekt pt. „Siła Przedsiębiorczości” Działanie 7.3 RPO WP[…]

ASP Project Consulting

Uprzejmie informujemy, że już wkrótce ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa rozpocznie na terenie województwa podkarpackiego rekrutację do projektu pt. „Siła przedsiębiorczości” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 1 luty 2020 r. – 30 wrzesień 2021 r. Obszar realizacji Read more about ASP Project Consulting[…]

error: Content is protected !!